Ładowanie

Polityki prywatności i stosowania plików cookies

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez serwis internetowy horecidea.pl (dalej: Serwis)
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest Idea Profit Sp. z o.o., ul. K. Szajnochy 2, 85-738 Bydgoszcz, NIP: 5542918085 zwana dalej Administratorem.
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem;
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów;
  3. niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  4. merytorycznie poprawne;
  5. adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
  6. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez użytkowników Serwisu oraz w przypadkach, w których przepisy obowiązującego prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.
 5. Administrator przetwarza dobrowolnie podane przez użytkowników Serwisu dane osobowe, jedynie w celu: udzielania odpowiedzi na zapytania użytkowników kierowane przy użyciu formularza kontaktowego, w następującym zakresie:
  1. imię i nazwisko
  2. adres e-mail
  3. numer telefonu
 6. Dane osobowe użytkowników serwisu horecaidea.pl nie są sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim.
 7. Do przetwarzanych przez Administratora danych przysługuje wgląd użytkownikowi Serwisu, który je przekazał. Użytkownik ma również prawo do modyfikacji tych danych, żądania ich przekazania innemu podmiotowi oraz ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie. W dowolnym momencie użytkownik może również cofnąć wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych oraz żądać usunięcia swoich danych osobowych z serwisu.
 8. W celu wykonania swoich praw wskazanych w pkt. 7 powyżej użytkownik Serwisu powinien skontaktować się z Administratorem wysyłając mail na adres z.krelowski@idea-profit.com
 9. Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach w następujący sposób:
  1. poprzez gromadzenie plików “cookies”
  2. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzu informacje,
 10. Przy pierwszej wizycie na stronie booking.com użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies. Pozostając na stronie użytkownik akceptuje stosowanie zwykłych plików cookies - brak zmiany po stronie użytkowników ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików „cookies”.
 11. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały.